FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO FERS

Powołaniu Fundacji Edukacji i Rozwoju Społecznego FERS przyświecała idea działań obywatelskich i realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanych na rozwój społeczny. Nowoczesna edukacja, lokalne dziedzictwo kulturowe, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, patriotyzm, tolerancja