Projekt Eksploracje to cykl spotkań z naukowcami w instytucjach kultury, współfinansowany z UMP. Przedsięwzięcie, adresowane do młodego pokolenia płocczan, miało na celu stworzenie możliwości poznania twórców i zasobów lokalnych, szefów i pracowników instytucji, zajmujących się upowszechnianiem kultury. Miało rozbudzać potrzebę obcowania z kulturą rodzimą, a jednocześnie wzmacniać tożsamość lokalną. Projekt był wynikiem diagnozy sytuacji społeczności lokalnej. Współcześnie, z uwagi na zawrotne tempo życia, trudno wygospodarować młodym czas na kontakt z kulturą zinstytucjonalizowaną z uwagi na konkurencję multimedialną. Młodzież szkolna, przytłoczona nadmiarem obowiązków dydaktycznych, nie orientuje się w zasobach kultury regionu i w związku z tym trudno jej oszacować i docenić jej wartość. Dzięki projektowi miała ona szansę uczestniczyć w wykładach odbywających się w przestrzeni płockich instytucji kultury.

Goście Eksporacji:

dr Dawid Wiener – filozof, kognitywista, lekarz neuropsychiatra, wykładowca w School of Form i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, który w Domu Darmstadt mówił na temat inteligencji kognitywnej i innowacyjności w nauce, kulturze oraz przedsiębiorczości.

prof. Wiesław Rzońca – literaturoznawca, wybitnym Norwidologiem i znawcą kultury romantyzmu, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował w Muzeum Mazowieckim zagadnienie: Romantyczny irracjonalizm w zderzeniu ze współczesnym materializmem. Reminiscencje romantyzmu we współczesności.

LOGO NA STRNOE MIASTO POWIEKSZONE