Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości to propozycja edukacyjna, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, łącząca wiedzę teoretyczną z praktyką, rozwijająca kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, ucząca operatywności. Projekt ma na celu: pomagać w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, inspirować do poszukiwań formuły przyszłej aktywności zawodowej. Ideą przyświecającą przedsięwzięciu jest zbliżenie środowiska uczniów i pracodawców, umożliwienie współpracy poprzez poznanie specyfiki środowiska biznesowego różnych branż, a także zdobywanie dzięki temu doświadczenia, niezbędnego w przedsiębiorczym nastawieniu do życia. Nie bez znaczenia jest tu również integracja pokoleń oraz różnych środowisk i grup społecznych.

W projekcie zaplanowano cykl spotkań ze znanymi ludźmi sukcesu, reprezentującymi środowisko biznesowe oraz warsztaty, odbywające się w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego w Płocku. Udział w projekcie pozwoli przygotować się zainteresowanym uczniom do ogólnopolskiego konkursu startupowego. Wykłady uzmysłowią charakter aktywności biznesowej, nieodzownej w odnoszeniu sukcesów życiowych, zaś warsztaty skupią uwagę uczestników wokół międzynarodowych zagadnień społeczno-ekonomicznych i będą prowadzone po angielsku W sferze poznawczej w projekcie nacisk położony jest na rozwijanie kompetencji z zakresu ekonomii i warunków prowadzenia biznesu w Polsce i na świecie.

Goście Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości:

Jan Brudnicki, właściciel rodzinnego przedsiębiorstwa B4 – Opeus, współtwórca i honorowy prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

Piotr Onyszko, współwłaściciel firmy Bastion, twórca prowadzący wraz z żoną Małgorzatą Onyszko Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”.

Ewa Magierska, lekarz-pediatra, współwłaścicielka Przychodni Rodzinnych w Starej Białej i Proboszczewicach, społecznie pracująca na rzecz Płockiego Hospicjum.

Działania projektowe są dokumentowane w formie filmów, emitowanych w telewizji lokalnej i traktowanych jako materiał instruktażowy. Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Płocka oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego.

logo MAP       LOGO NA STRNOE MIASTO POWIEKSZONEmazowsze na strone