Pozytywnie zakręceni to projekt integracyjny, koncentrujący się na promowaniu dorobku młodych utalentowanych płocczan. Adresowany jest do mieszkańców Płocka, dając im okazję do zetknięcia się ze sztuką niepełnosprawnych twórców, do poznania oryginalnej twórczości niepełnosprawnych malarek, skupionych wokół stowarzyszenia Oto Ja. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie dzieł kultury współczesnej, konkretnie: rozwijającej się lokalnie sztuki autsider brut. Projekt polega na zorganizowaniu wystawy plastycznej pt. „Była tu Marylin Monroe” prac kobiet, artystek niepełnosprawnych: Barbary Chęckiej, Haliny Dylewskiej, Genowefy Jankowskiej, Reginy Chludzińskiej, Justyny Matusiaj i Marthy Grunewaldt w Galerii Oto Ja na dziedzińcu Biblioteki im. Zielińskich. Wystawę można zwiedzać od maja do października 2016 roku. Podczas wernisażu wystąpią młodzi uzdolnieni muzycznie płocczanie, skupieni wokół Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Wystawie towarzyszy cykl trzech trzygodzinnych wakacyjnych warsztatów arteterapeutycznych, których efekty zostaną zaprezentowane podczas finisażu uświetnionego koncertami.

Projekt integruje lokalne środowiska twórcze, pozwala poznać sylwetki i dorobek artystów. Eksponuje twórczość niepełnosprawnych kobiet, dla których malarstwo stało się możliwością samorealizacji, tak ważną w sytuacji niepełnosprawności fizycznej, czy intelektualnej, pozwoliło im otworzyć się na otaczający świat, a w wielu wypadkach znaleźć sens życia.

LOGO NA STRNOE MIASTO i oto ja POWIEKSZONE