„Edukacja, emancypacja, charytatywność” to obywatelski projekt strategii polityki kulturalnej, będący inicjatywą na rzecz współdziałania organizacji pozarządowych w zakresie kreowania polityk lokalnych.

Ma na celu poznanie i integrację liderów organizacji pozarządowych, inspirowanie do realizacji partnerskich projektów, wypracowanie planu współpracy kulturalnej. Owocem spotkań liderów organizacji pozarządowych ma być opracowanie szkicu strategii współdziałania. Ważnym aspektem projektu jest opublikowanie dokonań kobiecych organizacji pozarządowych, działających w Płocku w XX wieku. Publikacja „Edukacja – Emancypacja – Charytatywność” zaprezentuje problematykę pozostającą tematem niezbadanym przez historyków i socjologów, gdyż tego typu badania nie były dotychczas podejmowane w historiografii polskiej. Członkini Rady FERS, prof. dr hab. Anna Stogowska przez wiele lat prowadziła badania nad działalnością społeczną płockich kobiet. Dwie jej publikacje książkowe: „Znakomite Płocczanki” i „Płocczanki Liderki” cieszyły się wielkim powodzeniem wśród czytelników i nakłady obu przywołanych pozycji zostały już wyczerpane. Jak wynika z badań autorki publikacji organizacje kobiece były kuźnią dla społecznej aktywności całych rodzin, przy czym szczególną rolę odegrały kobiety w tworzącej się sieci polskiego szkolnictwa oraz w kształtowaniu ruchu obywatelsko-patriotycznego, zwłaszcza procesu emancypacji i równości szans społeczno-politycznych. Projekt „Edukacja – Emancypacja – Charytatywność” promuje partycypację obywatelską w zakresie tworzenia polityki kulturalnej w mediach, opracowania i opublikowania materiałów dokumentujących dotychczasowy wkład liderów organizacji pozarządowych w proces kształtowania lokalnych polityk kulturalnych.

mazowsze na strone