Zarząd FERS


Urszula Ambroziak-Bereszczyńska
– prezes – opis

Agnieszka Zielińska
– wiceprezes  – opis

Małgorzata Ogonowska
– sekretarz  – opis

Rada FERS

Małgorzata Kamińska
– przewodnicząca  – opis

Anna Stogowska
– członkini  – opis

Mariola Lewandowska
– członkini  – opis