Projekt FERS START to dotacja fioz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rozwój organizacji. Umożliwiła ona Fundacji Edukacji i Rozwoju Społecznego zaistnienie na rynku lokalnym i zaprezentowanie swojej oferty oraz strategii działania. Przygotowanie materiałów reklamowych, logo, strony internetowej pozwoliło promować działalność Fundacji w mieście Płock, w gminie i w powiecie. Dzięki spotkaniu inauguracyjnemu organizacja mogła zaistnieć w mediach. Projekt zakładał rozwój Fundacji, ukierunkowanej na działania na rzecz edukacji i rozwoju środowiska lokalnego, aktywizowania społeczności wokół działań, mających na celu wspólne dobro. Poprzez realizację projektów prospołecznych chcemy walczyć o wartości, uczyć krytycznego postrzegania rzeczywistości i świadomych wyborów. W obliczu kryzysu zarządzania chcemy włączyć młode pokolenie w obserwację życia obywatelskiego i przygotować je do czynnego w nim uczestnictwa. Fundacja zakłada, iż z czasem stanie się ważnym elementem zmian w zastanej rzeczywistości.

Celem projektu było umożliwienie startu młodej organizacji pozarządowej, której działania ukierunkowane są na dobro mieszkańców miasta Płocka i okolicy. Fundacja została zarejestrowana w KRS w połowie maja. W czerwcu zarząd załatwiał formalności związane z nadaniem numerów identyfikacyjnych, z założeniem konta, opracowaniem szkicu strategii działania. W obecnym stadium rozwoju zasadne stało się dążenie do zbudowania tożsamości wizualnej FERS – opracowania logo, materiałów reklamowych, założenie strony internetowej oraz zorganizowanie spotkania inauguracyjnego, na co potrzebne są środki, których pozyskanie od sponsorów na starcie jest trudne z uwagi na to, że Fundacja nie ma jeszcze na swoim koncie żadnych działań. Odbiorcami są mieszkańcy Płocka, gminy, powiatu, zainteresowani realizacją projektów prospołecznych z zakresu nowoczesnej edukacji, wspierania uzdolnień i kształcenia przez całe życie, szczególnie uczniowie i studenci, poszukujący możliwości rozwoju. Realizacja projektu pozwoliła zainteresować otoczenie planami Fundacji. To bardzo ważne, gdyż planujemy skupić wokół siebie środowisko młodych inicjatywnych ludzi, którzy swoim liderskim oddziaływaniem będą kreować nowe trendy społeczne.

Promocja projektu FERS START miała miejsce podczas spotkania inauguracyjnego. W radiu ESKA wyemitowano wywiad z prezes Fundacji. Artykuły promocyjne ukazały się również w Tygodniku Płockim oraz lokalnym dodatku Gazety Wyborczej.