2Dr Agnieszka Zielińska – wiceprezes, specjalizuje się w nowoczesnych technikach nauczania TOC, jest znawczynią myśli społeczno-filozoficznej Andrzeja Towiańskiego, autorką projektów międzynarodowej wymiany młodzieży, pisze blog Moje podróże literackie.