3Mgr Małgorzata Ogonowska – sekretarz FERS, naucza w LO języka polskiego i filozofii, prowadzi warsztaty dziennikarskie i wydaje z licealistami szkolny miesięcznik.społeczno-kulturalny.