4Dr Małgorzata Kamińska – dyrektor gimnazjum „Profesor”, asesor projektów systemowych, zajmuje się również pracą naukową – wraz ze studentami wydziału pedagogiki SWPW prowadzi na zajęciach z dydaktyki badania jakości pracy nauczycieli, organizuje konferencje popularyzujące wiedzę o społeczeństwie obywatelskim.