5Prof. Anna Stogowska – historyk archiwista, bibliotekarz, muzealnik. Były dyrektor Biblioteki im. Zielińskich TNP i Archiwum Państwowego w Płocku. Organizatorka sesji naukowych, wystaw. Popularyzatorka wiedzy o historii i kulturze Płocka w lekcjach, audycjach radiowych i telewizyjnych. Jest autorką wielu prac ( 15 książek i 150 art.) z zakresu historii m. in. dziejów Płocka XVIII-XIX w. oraz Płock w latach 1945-1950 i kultury lokalnej: Dzieje i funkcje Biblioteki TNP, Rola intelektualna i kulturotwórcza TNP, Kultura Płocka w l. 1793-1999 oraz książek popularyzujących działalność kulturalno-oświatową i społeczną postaci zasłużonych dla rozwoju regionu, m.in.: W służbie ludzi i Ojczyzny Aleksander Maciesza,  Wpisany w epokę Gustaw Zieliński 1809-1881, Znakomite Płocczanki, Płocczanki liderki. Wydawca źródeł: Pamiętnik M. Macieszyny” i Pamiętnik J. Stypułkowskiej, redaktor naczelny czasopisma naukowego Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. Działaczka społeczna: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Towarzystwo Naukowe Płockie i inne.