6Mariola Lewandowska – absolwentka studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami unijnymi, czuwa nad procedurami realizacji projektów, pilnuje dokumentów, terminów, finansów.